Bezpečnosť

V areáli festivalu budú po celý čas prítomní pracovníci bezpečnostnej služby, ktorí sa budú starať o bezpečný chod podujatia, preto organizátori žiadajú návštevníkov rešpektovať ich pokyny.

Čo je zakázané

Púšťanie hlasnej hudby, svetelné efekty, pyrotechnické predmety, otvorený oheň, ostré predmety a ďalšie predmety ohrozujúce bezpečnosť. Drogy, psychotropné látky, horľaviny a zbrane akéhokoľvek druhu. Fajčenie v uzatvorených priestoroch.
V blízkosti pódií je všeobecný zákaz používať fotografický blesk a iné zdroje ostrého svetla.
Autorský zákon: Pretože všetky programové výstupy počas festivalu sú chránené autorskými právami, je zakázané zhotovovanie zvukových, filmových, fotografických záznamov alebo videozáznamov pre komerčné účely, s výnimkou výkonu práce akreditovaných pracovníkov médií s označením akreditovaného novinára.

Straty a nálezy

V prípade straty osobných predmetov a osôb je možné využiť stanovisko registrácie účinkujúcich pri vstupe do areálu.

Čo si zobrať

Pokrývku hlavy (klobúk), občiansky preukaz, preukaz poistenca. Potrebné lieky, hygienické potreby, pršiplášť, karimatku.
V areáli festivalu sú pevné toalety s umývadlami a sprchami. Doplnené sú prenosnými toaletami.

Občerstvenie

Pre návštevníkov je pripravený dostatočný počet stánkov s občerstvením v stravovacom areáli, kde možno konzumovať na mieste zakúpené jedlo aj v prípade nepriaznivého počasia.

Audio-video

Z festivalu Country Lodenica budú zhotovené fotografie a audiovizuálne záznamy, ktoré budú zverejnené v masovokomunikačných prostriedkoch.

Odpadky

Návštevníci sú vyzývaní, aby sa všetkých odpadkov zbavovali len do odpadových košov a nádob, aby odpady separovali podľa príslušného druhu ako je bioodpad, plasty, kovy, sklo, papier do na to určených odpadových nádob alebo stojanov s vrecami. Treba pamätať na to, že najlepší odpad je ten, ktorý sa nevytvorí.

Zvieratá

Do festivalového areálu je povolený vstup psov a iných domácich zvierat len na vôdzke a s náhubkom. Majitelia sú povinní po svojich zvieratách odstraňovať exkrementy. V opačnom prípade budú vykázaní z areálu.
Do areálu hľadiska nie je vhodné vodiť zvieratá, vo výnimočnom prípade, je možný vstup s domácim miláčikom, ale je nevyhnutné zabezpečiť nerušené sledovanie programu pre ostatných návštevníkov. Inak bude návštevník vyzvaný na opustenie areálu.

Počasie

Festival sa koná za každého počasia s výnimkou povodňovej aktivity, pri vyhlásení meteorologickej výstrahy a pri vyhlásení mimoriadnej situácie.
V prípade očakávaného pekného počasia je potrebné si chrániť hlavu pred slnkom. Pre prípad dažďa sa oplatí mať so sebou pršiplášť, prípadne gumenú nepremokavú obuv.

Parkovanie

Pracovníci parkovacej služby budú označení a budú sa starať o bezpečnú premávku. Parkovanie je celé v réžii: Beach Bar s.r.o., Hurbanova 315/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom; IČO: 54485690; DIČ: 2121694905.

Stanovanie a kemping

Stanovanie a kempovanie je celé v réžii:
Beach Bar s.r.o.,
Hurbanova 315/14, 915 01 Nové Mesto nad Váhom
IČO: 54485690; DIČ: 2121694905
https://beachbarrezort.sk/cennik-kemping-a-karavan/